SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije br 7/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Malinska–Dubašnica, donio je

PLAN

prijma u službu u Općine Malinska–Dubašnica
za 2023. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska–Dubašnica (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika, namještenika i vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica na dan donošenja Plana, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu u 2023. godini kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* MAG – magistar struke ili stručni specijalist

** BAC – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke

*** SSS – srednja stručna sprema

III.

Plan prijma stupa na snagu dana 1. siječnja 2023., a objavit se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-02-22-2

Malinska, 30. prosinca 2022.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr