SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. siječnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o naknadama za rad članova upravnih vijeća
domova socijalne skrbi kojih je osnivač
Primorsko-goranska županija

Članak 1.

Članovi upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je Primorsko-goranska županija jedini osnivač imaju pravo na naknadu za rad u upravnom vijeću.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, članovi upravnih vijeća domova imenovani iz reda službenika Primorsko-goranske županije ili reda radnika zaposlenih u domu nemaju pravo na naknadu za rad u upravnom vijeću.

Članak 2.

Naknade za rad članova upravnih vijeća utvrđuju se po održanoj sjednici na kojoj je član bio prisutan i to za:

• predsjednika upravnog vijeća u iznosu od 70,00 EUR neto,

• člana upravnog vijeća u iznosu od 55,00 EUR neto.

Članak 3.

Neto iznose naknada iz članka 2. ove Odluke članovima upravnih vijeća isplaćivat će domovi socijalne skrbi u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Sredstva za isplatu naknada osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad članova upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija (KLASA: 022-04/12-01/47, URBROJ:2170/1-01-01/5-12-28 od 26. 11. 2012. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/6-23-20

Rijeka, 9. siječnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr