SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA PUNAT

3.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat donosi

PLAN PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2023. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1/21, 22/21 i 24/22) predviđeno je ukupno 18 radnih mjesta, a zaposleno je 12 službenika na neodređeno vrijeme i 1 službenik na određeno vrijeme-vježbenik, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.

IV.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2023. godinu, planira se prijam službenika na neodređeno vrijeme, i to:

- 1 službenik visoke stručne spreme tehničke ili društvene struke

- 1 službenik srednje stručne spreme gimnazije, društvene ili tehničke struke

V.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 081-01/23-01/1

URBROJ: 2170-31-02/1-23-2

Punat, 10. siječnja 2023.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr