SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
244. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
67. Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA7 (UPU1)
88. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj
87. Odluka o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja
86. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
85. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
84. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
83. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
82. Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini
81. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
80. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
79. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2021. godinu
78. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu
77. Odluka o utvrđivanju Progra,a javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
76. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
75. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj /UPU 27/
74. Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
73. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
72. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini
71. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture
70. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
69. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
68. Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
67. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
65. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
64. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj
63. Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
90. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini
89. Odluka o stavljanju izvan snage (Nacrt) Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
88. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora
87. Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
86. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2021. godini
85. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2021. godini
84. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2021. godini
83. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2021. godinu
82. Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom za 2021. godinu
81. Godišnji Program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2021. godini
80. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2021. godini
79. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2021. godini
78. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2021. godinu
77. Godišnji Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Dobrinj u 2021. godini
76. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2021. godinu
75. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2021. godini
74. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
73. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
72. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2021. godini
71. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2021. godini
70. Proračun za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu
58. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020. godinu
57. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu
56. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine
55. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine
54. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu
53. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020. godinu
60. Odluka o Izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid-19 te produženju rokova plaćanja zakupnine u 2020. godini
59. Odluka o Izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid-19 te produženju rokova plaćanja komunalne naknade u 2020. godini
40. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
39. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2021. godinu
38. Program građenja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2021. godinu
37. Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu s Projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu
36. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2020. godinu
35. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2020. godinu
34. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
33. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu s Projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu
102. Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini
64. Naputak o načinu uplaćivanja prihoda općinskih proračunskih korisnika na jedinstveni račun riznice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr