SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

77.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. -službeni pročišćeni tekst, 137/15. -službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19.), članaka 1. i 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne Novine“ 47/90, 27/93, 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici donijelo je dana 22. prosinca 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Mali Lošinj za 2021. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2021. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života na području Grada Mali Lošinj, a uključuju:

- zaštitu i očuvanju kulturne baštine,

- kulturno – umjetnički amaterizam,

- muzejsko – galerijsku djelatnost,

- likovnu djelatnost,

- glazbenu i glazbeno – scensku djelatnost,

- knjižnu, izdavačku i znanstvenu djelatnost.

Članak 3.

Kroz ovaj program javnih potreba podržava se i rad organizacija civilnog društva koje podržavaju kvalitetne aktivnosti na dobrobit zajednice:

- programi koji su namijenjeni većem broju korisnika,

- programi koji su namijenjeni najugroženijim skupinama građana: djeca, mladi, starija populacija,

- programi koji pomažu rehabilitaciji osoba s invaliditetom,

- programi koji potiču suradnju na različitim razinama i umrežavanje.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u 2021. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2021. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja na području Grada Mali Lošinj za 2021. godinu iznose:

I. 2.582,000.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100001);

II. 2.910.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100003);

III. 1.608.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100004);

IV. 3.745.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100005).

Članak 5.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

I. Ukupan iznos od 2.582,000.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100001):

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II. Ukupan iznos od 2.910.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100003):

III. Ukupan iznos od 1.608.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100004):

IV. Ukupan iznos od 3.745.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Aktivnost A100005):

Članak 6.

Ovaj Program javnih potreba u kulturi objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2021. godinu.

KLASA: 620-01/20-01/22

URBROJ: 2213/01-01-20

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr