SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

68.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

s financijskim učincima za trogodišnje razdobljeSlijedom

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2020. - 2023. godine (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 2/20), utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu.Tijekom 2021. godine potrebno je:

1. Ažurirati i uskladiti akte u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i svim podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

- donijeti plan vježbi civilne zaštite;

- imenovati koordinatore na lokacijama;

2. Izmjena Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i reizboru predsjednika mjesnih odbora;

3. Imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne područje prema provedenom Javnom natječaju;

4. Provođenje javnog poziva građanima za dobrovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite Grada Maloga Lošinja;

5. Provoditi osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Grada Maloga Lošinja;

6. Dostavljanje izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Maloga Lošinja i Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Maloga Lošinja, pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na područje Grada Maloga Lošinja;

7. Redovito održavanje sjednica Stožera CZ Grada Maloga Lošinja, a sukladno svim novonastalim događanjima i donešenim odlukama Stožera CZ RH

8. Razrada mjera zaštite od požara, a prema zadaćama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada Republike Hrvatske svake godine;

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj74/2014.),UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021.godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 810-01/20-01/07

URBR: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr