SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

78.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. -službeni pročišćeni tekst, 137/15. -službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19.), čl. 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne Novine“ 76/93, 11/94, 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici donijelo je dana 22. prosinca 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2021. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja tehničke kulture koji doprinose razvitku tehničke kulture u Gradu Mali Lošinj.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Mali Lošinj jesu programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

- poticanje i promicanje tehničke kulture,

- provođenje tehničke kulture kod djece i mladih,

- djelovanje udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2021. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2021. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Mali Lošinj za 2021. godinu iznose 65.000,00 kn (Glavni program A09 Sport i tehnička kultura, Program 9002 Programska aktivnost tehničke kulture, Aktivnost A100001).

Članak 4.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Program javnih potreba u sportu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2021. godinu.

KLASA: 620-01/20-01/22

URBROJ: 2213/01-01-20

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr