SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(“Narodne novine” br.86/12,143/13,65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za nezakonito
izgrađene zgrade u 2021. godini

Članak 1.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade koja su prihod Grada Malog Lošinja (30% od ukupno naplaćenog iznosa) i planirana su Proračunom u iznosu od 50.000,00 kn utrošiti će se za izradu VII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/08

URBROJ:2213/01-01-20

Mali Lošinj, 22.12.2020. godine

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Elvis Živković, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Uz Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini

Člankom "". Stavak ". Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da 30% sredstva naknade za nezakonito izgrađene zgrade je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova. Također je propisano da se namjensko trošenje ove naknade koristi prema programu koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Grad Mali Lošinj u proračunu za 2021. godinu ima planiran iznos od 50.000,00 kn od sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade koje će, sukladno Zakonom propisanoj namjeni, utrošiti za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću da donese Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr