SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
183. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
49. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
48. Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
67. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
66. Odluka o ukidanju svojstva javnig dobra
65. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
64. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
63. Odluka o dodjeli nagrade Grada Maloga Lošinja za životno djelo
62. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
61. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
60. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
59. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. do 2018. godine
58. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
57. II. Izmjene i dopune Programa građenja komnunalne infrastrukture za 2019. godinu
56. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
55. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
65. Zaključak Urbroj: 2156/04-01-3-06-19-2
64. Odluka o zaduženju za Energetsku obnovu javnih zgrada te za Sanaciju odlagališta otpada Osojnica
63. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji
62. Odluka o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
61. Odluka o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji
60. Odluka o autotaksi prijevozu
59. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
58. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
57. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
56. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.- 2021. godine
55. 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i Projekcije 2020.-2021. godine
24. Odluka o kupnji udjela u društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj
49. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2019. godinu
48. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr