SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

65.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4715 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćaju se kriteriji za planiranje građevinskih područja naselja i gospodarskih zona na području Općine Matulji kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Klasa: 350-01/19-01/0004

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-2

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr