SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

57.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29.10. 2019. godine, donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«: broj 39/18 i 16/19), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture na području Općine Matulji koje će se:

1. graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. graditi izvan građevinskog područja

4. rekonstruirati

5. uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova za građenje pojedine komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

a/Komunalni doprinos 1.490.000,00 kn

b/Kapitalne pomoći županije 800.000,00 kn

c/Prenesena sredstva 441.400,00 kn

d/Prenesena sredstva
komunalnog doprinosa 1.678.097,04 kn

e/Opći prihodi 1.490.000,00 kn

UKUPNO: 5.899.497,04 kn«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»K 20151 - NERAZVRSTANE CESTE 4.779.378,25 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 4.779.378,25 kn

- Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) 85.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 85.000,00 kn

-Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) prema
UPU Matulji 85.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 85.000,00 kn

-Sabirna ulica unutar poslovne zone
Mučići II (I. etapa izgradnje) 100.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 100.000,00 kn

-Pristupna cesta poslovnoj zoni Brgud
(K7) i poslovnoj zoni Miklavija (K8)
i naselju Brgud 3.545.150,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije te izgradnju etape sukladno raspoloživim sredstvima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 23.750,00 kn se odnose na ugovorene aktivnosti na izgradnji pristupne ceste poslovnoj zoni Brgud (K7) i poslovnoj zoni Miklavija (K8) i naselju Brgud iz 2018. godine, koja se nastavljaju u 2019. godini.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 815.000,00 kn

Kapitalne pomoći županije: 800.000,00 kn

Prenesena sredstva: 11.400,00 kn

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 1.073.750,00 kn

Opći prihodi: 845.000,00 kn

-Dionica ceste »F-E-F« u radnoj zoni
RZ-2 u Matuljima 170.000,00 kn

Sredstva se odnose na dovršetak izgradnje dionice ceste »F-E-F« u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 170.000,00 kn

-Rekonstrukcija ceste Brešca
- groblje u Brešcima 22.250,00 kn

Sredstva se odnose na ugovorene geodetske usluge za potrebe rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, iz prethodnog razdobalja koja se nastavljaju u 2019. godini.

Izvor financiranja:

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 22.250,00 kn

-Dionica ceste »F-E-D-F« (dionica D-F)
u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima 216.978,25 kn

Sredstva su ukupnom iznosu od 203.478,25 kn se odnose na dio ugovorene usluge nadzora i izvođenja radova na izgradnji dionice ceste »F-E-D-F« (dionica D-F) u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima iz 2018. godine, koje se nastavljaju u 2019. godini.

Izvor financiranja:

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 216.978,25 kn

-Marinčićeva cesta (poveznica
Šmogorske i Kastavske ceste) 50.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Marinčićeve ceste.

Izvor financiranja: Opći prihodi: 50.000,00 kn

-Cesta oznaka B-B2 unutar radne
zone RZ-2 u Matuljima 40.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Prenesena sredstva: 40.000,00 kn

-Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske
dvorane do Kvarnerske ceste) 80.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Opći prihodi: 80.000,00 kn

-Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone
Jurdani (K4) - dionice SU-2 i SU-3 80.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Opći prihodi: 80.000,00 kn

-Cesta poveznica Šmogorske ceste
i Ulice Viktora Cara Emina 75.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Opći prihodi: 75.000,00 kn

- Cesta unutar poslovne zone Miklavija 230.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Opći prihodi: 230.000,00 kn

K 20153 - CENTAR MATULJA 398.783,38 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 398.783,38 kn

Sredstva se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu »projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra«, koja se nastavljaju u 2019. godini, a odnose se samo na uređenje centra Matulja.

Sredstva u iznosu od 303.783,38 kn se odnose na neutrošena sredstva ugovorene usluge tijekom 2018. godine, koja se nastavljaju u 2019. godini.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 95.000,00 kn

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 303.783,38 kn

K 20155 - JAVNE ZELENE POVRŠINE 18.210,41 kn

54 - IGRALIŠTA. 18.210,41 kn

Sredstva u ukupnom iznosu od 18.210,41 kn se odnose na dio ugovornih radova postave opreme dječjih igrališta na području mjesnih odbora, te usluge izreda geodetskog projekta za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u Bregima čija se realizacija nastavlja u 2019. godini.

Izvor financiranja:

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 18.210,41 kn

K 201551 - DJEČJE IGRALIŠTE

DJEČJEG VRTIĆA »VELI BRGUD« 485.250,00 kn

54.3 - DJEČJE IGRALIŠTE

DJEČJEG VRTIĆA VELI BRGUD. 485.250,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju dječjeg igrališta dječjeg vrtića Veli Brgud.

Sredstva u iznosu od 5.250,00 kn se odnose na dio ugovorne usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe izgradnje dječjeg igrališta dječjeg vrtića Veli Brgud čija se realizacija nastavlja u 2019. godini.

Izvor financiranja:

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 5.250,00 kn

Prenesena sredstva: 350.000,00 kn

Opći prihodi: 130.000,00 kn

K 201552 - GRAĐEVINE I

UREĐAJI JAVNE NAMJENE 70.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA. 70.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

Sredstva u iznosu od 30.000,00 kn se odnose na pokrenuti postupak izgradnje upojnog bunara u Mihelićima u 2018. godini čija se realizacija nastavlja u 2019. godini.

Izvor financiranja: Prenesena sredstva (kom. doprinos): 30.000,00 kn

Prenesena sredstva: 40.000,00 kn

K 20156 - JAVNA RASVJETA 40.000,00 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA

JAVNE RASVJETE. 40.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos: 40.000,00 kn

K 201562 - GROBLJA I KREMATORIJI

NA GROBLJIMA 107.875,00 kn

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. 107.875,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebne za proširenje groblja Veli Brgud.

Sredstva u iznosu od 7.875,00 kn se odnose na ugovorene hortikulturne radove na groblju Matulji u 2018. godini čija se realizacija nastavlja u 2019. godini.

Izvor financiranja:

Prenesena sredstva (kom. doprinos): 7.875,00 kn

Komunalni doprinos: 100.000,00 kn.«

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 361-01/19-01/0018

Ur. broj: 2156-04-01/02-01/19-2

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr