SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretninama pod oznakom č.zem. 13326/5 površine 552 m2, č.zem. 13326/7 površine 11 m2 i č.zem. 13326/8 površine 22 m2, svaka evidentirana u popisnom listu (PI) za k.o. Mali Lošinj upisane kao put.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na nekretninama pobliže označenim u članku 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/19-01/40

Ur. broj: 2213/01-01-19-8

Mali Lošinj, 29. listopada 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10005&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr