SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. do 2018. godine, koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/19-01/60

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 29. listopada 2019.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr