SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

183.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 17/19), te na prijedlog pročelnika Ureda Županije Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 24. listopada 2019. godine, slijedeće

IZMJENE PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2019. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 4. srpnja 2019. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 17/19).

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 1. Ured Županije, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »0« mijenja se brojem »1«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »1« mijenja u broj »2«.

III.

U retku »UKUPNO:«, stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist«, broj »0« mijenja se brojem »1«, a u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »1« mijenja se brojem »2«.

IV.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, temeljem ove Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Izmjene Plana.

V.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2019. godinu, primjenjuju se od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-06-02/5-19-9

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=00001&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr