SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijelo

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza
na dohodak ostvaren na području Grada Malog
Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta »Izgradnja
sanitarne i oborinske kanalizacije, zamjena vodovoda,
EKI infrastruktura, NN kabelska kanalizacija,
rekonstrukcija javne rasvjete i parterno uređenje u ulici
Studenac«
, po Sporazumu o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska,
Unija i dijela otoka Cresa, KLASA: 402-01/16-01/70,
URBROJ: 2213/01-01-16-5

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta »Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije, zamjena vodovoda, EKI infrastruktura, NN kabelska kanalizacija, rekonstrukcija javne rasvjete i parterno uređenje u ulici Studenac«, sukladno odredbama članka 4. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i dijela otoka Cresa.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je poboljšanje uvjeta života stanovnika na otoku Lošinj.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi 5.832.431,75 kn.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada u iznosu od 1.763.272,87 kn, a preostali iznos osigurat će se iz vlastitih sredstava Grada Malog Lošinja i kapitalnih pomoći.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja za sklapanje ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 1.763.272,87 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/19-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-19-9

Mali Lošinj, 29. listopada 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10005&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr