SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

56.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matuji (»Službenim novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15- pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
MATULJI ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.-2021. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 43/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2019.godinu i projekcijom za 2020. i 2021. godinu i to kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.-2021. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-39-19-8

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr