SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
226. Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
225. Odluka o izboru člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
224. Odluka o razrješenju člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
223. Odluka o izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
222. Odluka o razrješenju članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
221. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran i Osnovnoj školi »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Opatiji
220. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
219. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
218. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
217. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
216. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
215. Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
214. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
213. Odluka o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
70. Odluka o potpunom osobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
69. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci«
68. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Čavle za Autonomnu regionalnu stranku Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke
67. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
66. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
65. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
64. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
63. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2019. godinu
62. Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2019. godinu
61. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2019. godinu
60. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2019. godinu
59. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2019. godinu
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu
57. Proračun Općine Čavle za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
56. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
39. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
38. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
37. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu
35. Proračun za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
34. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
33. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu
32. II. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
31. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2018. godinu
30. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr