SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

57.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14;26/14. i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2018. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019.
I PROJEKCIJE za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2019.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 35.959.000 kn i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019. I PROJEKCIJE za 2020. i 2021. godinu

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 35.959.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Izvršavanja Proračuna za 2019.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019.godine.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur.broj: 2170-03-18-01-4

Čavle, 13.12.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

 

 

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26,14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 13.prosinca 2018.godine donosi

Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2019.-2021.godina

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2016.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/10
URBROJ:2170-03-18-01-5
Čavle, 13. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr