SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

61.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2019. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Članak 3.

Osnovni cilj ovog programa je pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama za bolji, stručniji i kreativniji rad u odgoju i obrazovanju djece koja pohađaju iste.

Članak 4.

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 6.880.000 kn.

Članak 5

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2019. godini u dijelu koji se odnosi na predškolski odgoj planiraju se u iznosu 6.051.000 kn i to iz sredstava proračuna Općine Čavle 3.479.000 kn, sudjelovanje roditelja u cijeni programa kojim su obuhvaćena njihova djeca 2.384.000 kn, pomoći iz državnog proračuna za predškolu 10.000 kn, refundacije od HZZO-a 12.000 kn, vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 31.000 i prihodi od drugih JLP(R)S u iznosu od 130.000 kn. Za dio koji se odnosi na školstvo planiraju se ukupna sredstva u iznosu 829.000 kn i to u potpunosti iz proračuna Općine Čavle.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle, obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2019. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr