SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

65.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (NN 68/18) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/ 14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13.prosinca 2018.godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini od 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN žiro računa proračuna Općine Čavle.

Članak 3.

U proračunu Općine Čavle za 2019. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 60.000 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka utrošiti će se za slijedeće kapitalne projekte:

-proširenje groblja Cernik 60.000 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.g.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr