SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

64.

Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/ 12, 143/13 i 65/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenja dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 2.

Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu planira se u iznosu od 30.000 kn.

Članak 3.

Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristiti će se za financiranje Proračunom predviđenih programa, kako slijedi:

-legalizacija nerazvrstanih cesta 30.000 kn

Članak 4.

Ovaj Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.1.2019.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-13

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr