SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

59.

Temeljem članka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle
za 2019. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2019. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2019. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 3.866,64 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola godišnja naknada uvećava se za iznos od 400,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2019. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

Hrvatska demokratska zajednica 16,266.56

Socijaldemokratska partija Hrvatske 15,866.56

Primorsko-goranski savez 8,133.28

Unija Kvarnera 7,733.28

Akcija mladih 3,866.64

Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog Primorja, Gorskog kotara,
otoka i Rijeke 4,266.64

Hrvatska seljačka stranka 3,866.64

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr