SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

62.

Na temelju odredbe članka 76.st.4. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

PROGRAMA
javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2019. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima sportskih djelatnosti:

-redovne aktivnosti sportskih udruga, sportaša i ostalih kolektiva

-izvannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

-izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u Općini Čavle, te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2019. godinu koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

-poticanje i promicanje sporta,

-poticanje i promicanje sportskih aktivnosti djece školskog i predškolskog uzrasta,

-djelovanje sportskih udruga,

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

-održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2019. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2019. godinu u ukupnom iznosu 1.872.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2019. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te redovito održavati sportske objekte iz Proračuna Općine za 2019. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave Službenim novinama PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr