SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

66.

Na temelju članaka 67. stavka 1. i članka 129. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) te članka 19. Statua Općine Čavle Općinsko vijeće Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske broj 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. (SN PGŽ 36/18) u članku 2. broj »8.738.000« mijenja se i glasi »8.838.000«.

Članak 2.

U članku 3. u tablici kod IZVORA SREDSTAVA mijenja se redak 1., 2. 10., 11., iznos UKUPNO, a kod NAMJENE SREDSTAVA mijenja se redak 1., iznos UKUPNO, te se dodaje redak 20. i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr