SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
161. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/129 'Dubračina'
160. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 'Rab'
159. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk
158. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 'Milan Brozović', Kastav
157. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
156. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
155. Odluka odavanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj na Odluku o proširenju (usklađenju) djelatnosti
154. Odluka o prihvatu darovanja kč.br. 385/5, k.o.Volovsko
153. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
152. Odluka o davanju ovlaštenja predstavniku Primorsko-goranske županije u postupku osnivanja Udruge za jadransko nasljeđe HERA
151. Odluka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Udruge za jadransko nasljeđe HERA
150. Odluka o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Mali Lošinj 'Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak'
149. Odluka o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Crikvenica 'Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska u Crikvenici'
148. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
147. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
146. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
145. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110kV Crikvenica - Krk
144. Odluka o davanju koncesije na posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. za izgradnju i održavanje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Mel, Grad Rab
143. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab
142. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
141. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
140. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine
139. Odluka o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini
138. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
137. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2016. godinu
135. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
28. Odluka o usvajanju Startegije razvoja Grada Cresa za razdoblje od 2015. do 2020. godine
41. Odluka o donošenju I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
40. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
39. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za siječanj-lipanj 2016. godine
38. Odluka o osnivanju ustanove Hrvatski pčelarski institut
37. Odluka o utvrđivanju zona paušalnog plaćanja boravišne pristojbe za područje Grada Kastva
36. II. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vladimir nazor Kastav
35. II. Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N 1-7c
32. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva
35. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u vodifikaciju naselja Gornjeg Zagona - Kala, Tribotinja, Plužnica i Valuča
34. Izmjena Plana prijama u službu u Upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr