SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

40.

Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09 i 13/13) na 34. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-12

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr