SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD CRES

28.

Na temelju članka 29. Statuta Grada CresaSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja Grada Cresa za
razdoblje od 2015. do 2020. godine

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Grada Cresa za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) izrađena od društva AZRA d.o.o. Varaždin. Strategija razvoja čini sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Strategija razvoja predstavlja jedan od temeljnih planskih dokumenata Grada Cresa, a ovisno o potrebni mogu se provesti njezine izmjene tijekom planskog razdoblja.

Članak 3.

Strategija razvoja objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-1/10

URBROJ: 2213/02-01-16-48

Cres, 28. rujna 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=10002&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr