SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

37.

Temeljem odredbi članka 11. stavka 5. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/ 13, 158/13, 30/14) te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 13/ 13), na prijedlog Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Kastva, od 12. rujna 2016. g., Gradsko vijeće Grada Kastva, na 34. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju zona paušalnog plaćanja boravišne
pristojbe za područje Grada Kastva

Članak 1.

Utvrđujuse dvije zone paušalnog plaćanja boravišne pristojbe za područje Grada Kastva:

–Zona I. obuhvaća ulice: Žudika, Jurja Vlaha, Crekvina, Zakona Kastafskega, Lokvina, Školska, trg Istarske vile, Prolaz Ivana iz Kastva, Vjekoslava Spinčića, Milana Marjanovića, Vincenta iz Kastva, Pelini, Kazimira Jelušića, Put vaZagrad, Klanci, trg Matka Laginje, Prolaz Ante Dukića, Put Vladimira Nazora, Prolaz Ivana MatetićaRonjgova, Pred Franun, Stari put, Fortica, Skalini istarskog tabora, Matka Mandića, Dukići, Belveder, trg Svete Lucije, Dukićeviskadnji, KajetanaDabovića, Šporova Jama, Put Kalvarije, Istarska cesta, Stražnica te Brnini.

Koeficijent razreda turističkog mjesta iznosi 0,85,

–Zona II. obuhvaća područje koje nije obuhvaćeno zonom I.

Koeficijent razreda turističkog mjesta je 0,70.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-9

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr