SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

32.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 13/13.) i članka 9. i34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, 40/09, 18/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 34. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i izboru novog člana Gradskog
vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Sanjin Rolih razrješava se dužnosti člana u Gradskom vijeću Grada Kastva, zbog odlaska u inozemstvo.

Članak 2.

Zamjenicom Sanjina Roliha u Gradskom vijeću Grada Kastva imenuje se Ana Saršon

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-4

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr