SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
12. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena
11. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
10. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
27. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna Grada Raba
26. Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada raba
25. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Raba
24. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za parkiranje
23. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
22. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2015. godinu
21. Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2015. godinu
20. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
19. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
18. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja-korisnika usluga
16. Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
7. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu
19. Odluka o dodjeli zahvalnice - plakete Vinodolske općine
18. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Vinodolske općine
17. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Vinodolske
16. Odluka o dodjeli Nagrade Vinodolske općine za životno djelo
15. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2015. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2015. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2015. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2015. godinu
11. Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu
10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Vinoodolske općine
9. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu načelnika Vinodolske općine za 2015. godinu
8. Odluka o ostvarivanju drugih prava iz rada načelnika Općine koji profesionalno obavlja dužnost na koju je izabran
7. I. Izmjena i dopuna Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2016. godinu
6. I. Izmjena i dopuna Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Vinodolske općine
5. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vinodolska općina
20. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
19. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine
18. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine u Općini Vrbnik
17. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-16-1
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije
15. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima vlasništvu Općine Vrbnik
14. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik
13. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrbnik za razdoblje 2016- 2021.
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
11. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom »Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik«, na području Općine Vrbnik
10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz Proračuna Općine Vrbnik
9. Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete
8. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik
6. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
5. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-16-1
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
3. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-16-1
2. Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr