SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
GRAD CRES

10.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH, broj 87 /08., 136/12., 15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« RH br. 124/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ, br. 29/09.,14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i raspodjela ostvarenog rezultata poslovanja utvrđenog financijskim izvještajima Grada Cresa za 2015. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2015. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

-ukupno ostvarene prihode u iznosu od 30.387.955,79 kn

-ukupno izvršene rashode u iznosu od 28.213.235,58 kn

-višak prihoda nad rashodima 2.174.720,21 kn

Članak 3.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.174.720,21 kn utvrđen na skupini računa 922 rasporedit će se u proračun Grada Cresa za 2016. godinu prema izvorima financiranja prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za sljedeće namjene:

1.Izgradnja komunalnih vodnih građevina: Komunalne vodne građevine: 531.330,57 kn

2.Program gradnje komunalnih objekata: Izgradnja prometnice OU48 i OU49 II faza: 487.595,14 kn

3.Kulturna baština: Prenamjena komunalne pekare u preparatorsku radionu: 100.000,00 kn

4.Izgradnja javne rasvjete: JR Zaglav - zamjena energetski učinkovitom rasvjetom: 240.000,00 kn

5.Strategija razvoja Grada Cresa: 75.000,00 kn

6.Priprema zemljišta: Otkup zemljišta: 480.000,00 kn

7.Pilot projekt lokalnog razvoja Cresa: 20.000,00 kn

8.Socijalna zaštita: Crveni križ: 14.961,50 kn

9.Troškovi izbora: 833,00 kn

10.Program održavanja komunalne infrastrukture: Održavanje zelenih javnih površina: 155.000,00 kn

11.Održavanje stambenog prostora: Stambeno zbrinjavanje: 70.000,00 kn

Članak 4.

Višku prihoda utvrđenom u članku 2. ove Odluke potrebno je dodati neutrošena sredstva iz udjela u porezu na dohodak izdvojena na poziciji ministarstva nadležnog za otoke u iznosu od 746.495,46 kn.

Sredstva u iznosu od 746.495,46 kn rasporedit će se prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2016. godinu za sljedeće namjene:

1.Program gradnje komunalnih objekata:
Uređenje dijela ulice Placido Cortese s pripadajućom infrastrukturom: 296.495,46 kn

2.Program održavanja komunalne infrastrukture:
Održavanje nerazvrstanih cesta: 250.000,00 kn

3.Program gradnje komunalnih objekata:
Sanacija ceste Beli - Podbeli V faza: 200.000,00 kn

Članak 5.

Rezultat poslovanja proračuna Grada Cresa za 2015. godinu uvrstit će se u Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2016. godinu

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa:400-01/16-01/16

Ur.broj:2213/02-01-01-16-1

Cres, 19. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=10002&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr