SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji
12. Odluka o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka
11. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Medveja, Općina Lovran
10. Odluka o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta u Jadranovu, Grad Crikvenica
9. Odluka o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
8. Odluka o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
7. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
5. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni (usklađenju) djelatnosti »Thalassotherapia« Opatija
4. Odluka o dodjeli priznanja karnevalskoj udruzi »Čiket«
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru
2. Ispravak Odluke o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
1. Ispravak Odluke o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
5. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva za 2013. godinu
5. Odluka o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
4. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić
7. Ispravak Projekcije Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014.-2015. godine
6. Ispravak Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2013. i Projekcije Plana razvojnih programa za 2014. i 2015. godinu
5. Kriteriji za vrednovanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja
4. Kriteriji za vrednovanje Programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja
3. Kriteriji za vrednovanje Programa u socijalnoj skrbi Grada Malog Lošinja
2. Kriteriji za vrednovanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja
8. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - dekoracije i iluminacije
3. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (NA 41, NA 42, NA 43)
2. Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2013. godinu
6. Odluka o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija
5. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2013. godinu
4. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2013. godinu
3. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2013. godinu
2. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr