SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 17. alineje 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 36. sjednici održanoj 7. veljače 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja
odluka i ugovora o koncesijama u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Marino Jurdana, kao predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Rijeka, za predsjednika

2.Jasmina Delač, kao predstavnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, za članicu

3.Duško Brkić, kao predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, za člana.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva propisani su u člancima 8., 9. i 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12).

Članak 3.

Mandat članova Povjerenstva je četiri godine.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o naknadi za rad članova Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji (KLASA: 022-04/ 04-03/31 i UR. BROJ: 2170/01-92-01-04-20 od 11. studenoga 2004. godine).

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovara o koncesijama (»Službene novine« broj 26/04 i 30/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-37

Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr