SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA MALOG LOŠINJA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuju kriteriji i postupak utvrđivanja programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja tehničke kulture koji doprinose razvitku tehničke kulture u Gradu Malom Lošinju.

Članak 3.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Malog Lošinja jesu programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

-poticanje i promicanje tehničke kulture

-provođenje tehničke kulture kod djece i mladih

-djelovanje udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanju tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi Gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu zajedno s proračunom na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 4.

Utvrđivanje programa, aktivnosti, poslova i djelatnosti u djelatnosti tehničke kulture od interesa za Grad Mali Lošinj i njihovo uvrštavanje u programe javnih potreba provodi nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom putem javnog poziva.

Poziv za predlaganje javnih potreba u tehničkoj kulturi objavljuje se u javnom glasilu i na web stranici grad. Prijave se podnose najmanje trideset dana od objave Poziva.

II. Kriteriji za vrednovanje

Članak 5.

Kriteriji za vrednovanje predstavljaju mjerila prema kojima nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom razmatra i predlaže programe za područje tehničke kulture

Vrednuju se slijedeći programi:

-organizacija priredbi i manifestacija od interesa za Grad Mali Lošinj, regiju i državu,

-razvojni programi kojim se promovira tehnička kultura,

-programi udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture koje su namjenjeni većem broju korisnika, posebice djece i mladih,

-inovativni i edukativni programi i aktivnosti,

-kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i aktivnosti,

-programi koji potiću suradnju na raznim razinama i umrežavanje,

-čiji predlagatelji imaju kapacitet pronalaženja drugih izvora financiranja.

III. Završne odredbe

Članak 6.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 630-01/13-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 9. siječnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr