SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 4. veljače 2013. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2013. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2013. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/8-93

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 4. veljače 2013.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 20  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51000&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr