SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/ 10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 36. sjednici održanoj 7. veljače 2013. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni
(usklađenju) djelatnosti -»Thalassotherapia« Opatija

I.

Daje se suglasnost na Odluku o promjeni (usklađenju) djelatnosti koju je donijelo Upravno vijeće »Thalassotherapie« Opatija - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, na sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-11

Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr