SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Ispravak Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
65. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand hotela Adriatic
25. Odluka o raspodjeli rezultata 31.12.2006.
24. Odluka o osnivanju povjerenstva za popis birača
23. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva
22. Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Kastva
21. Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
20. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
21. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice
20. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvats
19. Odluka Ur. broj 2170/08-08-07-02
18. I. izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2007. godinu
17. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
16. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Pl
26. Odluka o autotaksi prijevozu osoba
25. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
24. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja
22. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu za k.č. 2845/7 i k.č. 2845/8 k.o. Veli Lošinj
21. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
20. Odluka o osnivanju Lošinjskog muzeja
19. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2006. godinu
18. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2006. godinu
25. Zaključak o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
26. Sporazum o podjeli imovine, prava i obveza između Grada Raba i Općine Lopar
25. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
24. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
23. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2006. godinu
22. Izvršenje Funkcijske klasifikacije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu
21. Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu
69. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Lukovići - Brašćine - Pulac
68. Odluka o književnoj nagradi Drago Gervais
67. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
66. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
65. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
64. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
63. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
62. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
61. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
60. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
59. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
58. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
57. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
56. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
55. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke
54. Plan dimnjačarskih područja
17. Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama i prodaja putem pokretni
16. Odluka o izmjenama i dopunama I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
15. Odluka o izmjenama i dopunama I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
14. Odluka o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
13. Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
19. Odluka o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i obo
17. Odluka o dodjeli koncesije za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj
16. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj
15. Zaključak Ur. broj 2142-04-01-07-1
36. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
35. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine
29. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran
28. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
27. Odluka o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
26. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz prethodnih godina
25. Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2008. - 2009. godine
24. Plan razvojnih programa za razdoblje 2007. - 2009. godine
23. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2007. godinu
22. Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran
24. Odluka o dopuni Odluke o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
11. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
14. Izmjene Plana rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim
13. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
12. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
11. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
10. Odluka o uređenju prometa na području Općine Omišalj
9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2007. godinu
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2007. godinu
7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
6. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2007. godinu
13. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje »Turmin-a« d.o.o.
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
26. Pravilnik o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu
1. Izmjene Statuta Turističke zajednice mjesta Lopar

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr