SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
23

23.

Na temelju odredbe članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i odredbe članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja, Klasa: 363-01/06-01/89, ur. broj: 2213/01-01-07-4 od 9. ožujka 2007. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 10/07, članak 4. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 4.

(1) Komunalna djelatnosta koja se može obavljati na temelju koncesije na području Grada Malog Lošinja je:

- obavljanje dimnjačarskih poslova«.

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Grada, mogu se

povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka su slijedeće:

- javna rasvjeta,

- održavanje zelenih površina.«

(3) Ugovor iz st. 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od (4) četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/89

Ur. broj: 2213/01-01-07-8

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr