SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
22

22.

Na temelju članka 24. st. 1. i članka 29. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu
upotrebu za k.č. 2845/7 i k.č. 2845/8 k.o. Veli Lošinj

Članak 1.

Društvu VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. za pružanje komunalnih usluga (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), daje se koncesija na pomorskom dobru za posebnu upotrebu za k.č. 2845/7 i k.č. 2845/8 k.o. Veli Lošinj radi realizacije građevinskog projekta: »Sanitarna kanalizacija i rekonstrukcija vodovoda uvale Rovenska i dijela Kunsila dionica 1 - prema načelnoj dozvoli«, u svrhu ishodovanja građevinske dozvole za gradnju podzemne Crpne postaje CP-Rovenska i za sigurnosni ispust Crpne postaje, kao objekta lokalnog značaja.

Članak 2.

Koncesija se ovlašteniku koncesije iz članka 1. ove Odluke daje na rok od 20 (dvadeset) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela državne uprave ishoditi građevinsku dozvolu u roku od 3 (tri) godine od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 934-01/07-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr