SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
24

24.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i na temelju članka 88. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 50. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ, broj 31/02, 19/05 i 29/06), briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 012-03/07-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-7-8

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr