SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from VINODOLSKA 1982..1987

3.

Temeljem odredbi članka 128.i članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 , 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. (četrnaestoj) sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Planirana sredstva od 100.000,00 kn namijenjena za tekuću pričuvu ostvarena su u iznosu 72.164,15 kuna.

Ostvareni iznos odnosi se na troškove izbora za mjesnu samoupravu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 3.849.533,91 kuna prenose se kao financijska imovina u 2007. godinu s danom 1. 1. 2007. godine

Dio iznosa neutrošenih sredstava od 302.095,71 kuna se privremeno koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju od 1. 1. 2007. do 31. 1. 2007. godine.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u visini od 3.849.533,91 kunu iz 2006. godine bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu putem I. Izmjena i dopuna proračuna za 2007. godinu.

Neutrošena sredstva na rashodovnoj strani od 3.849.533,91 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio »troškovi« Godišnjeg obračuna za 2006. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja bilančnog dijela po skupinama i podskupinama računa rashoda i izdataka.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01/5

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-04

Bribir, 23. svibnja 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2006. GODINU
za razdoblje 1. 1-31. 12. 06.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr