SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za sport i tehničku kulturu
36. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za sport i tehničku kulturu
35. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
34. Odluka o izmjeni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
32. Odluka o namjeri davanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica
31. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela plaže Rova, Općina Malinska-Dubašnica
30. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora (Fedor Dorčić, dr.med.spec. medicine rada i sporta - djelatnost medicine rada i sporta)
29. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora (Josip Marić, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije - djelatnost zdravstvene zaštite žena)
28. Odluka o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine
27. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
26. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2023. godinu
25. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini
24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini
23. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
22. Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
21. Zaključak o donošenju Dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine
20. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije radi podizanja kvalitete cesta na području Gorskog kotara
19. Zaključak o donošenju Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. do 2025.
18. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora
17. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Trgovačkom društvu Medika d.d., Podružnica Rijeka
16. Odluka o III. Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
15. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija
14. Rješenje o razrješenju i izboru članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova
13. Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“
12. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
11. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
10. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu
9. Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2023. godinu
8. Odluka o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije
7. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
6. Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
4. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu
3. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Raba
4. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje TRGOVAČKOM DRUŠTVU BAŠKA d.o.o.
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TD BAŠKA d.o.o. o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti za 2022. godinu
11. Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica
10. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
9. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
8. Odluka o namjeni poslovnog prostora
7. Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
5. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4. Odluka o davanju na korištenje javne površine
8. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području općine Punat
7. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat
9. Zaključak Urbroj: 2170-34-02-23-162
8. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za provedbu postupka prestanka društva bez likvidacije
7. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za provedbu postupka usklađenja temeljenog kapitala Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o.
6. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom „Izgradnja i opremanje trga u Triblju”
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr