SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska Dubašnica („Službene novine Primorsko- goranske županije“ 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska Dubašnica na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

O USVAJANJU ANALIZE UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U VLASNIŠTVU OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

I.

Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Malinska Dubašnica donosi se u skladu s preporukama navedenih u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Primorsko – goranske županije.

II.

Predmet revizije je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko – goranske županije. Prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se, između ostalog, odnose i na komunalno gospodarstvo.

III.

Općina Malinska Dubašnica u Analizi upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine utvrđuje ciljeve te kriterije kojima se pospješuje pronalaženje optimalnih rješenja kojima će dugoročno očuvati komunalno gospodarstvo te analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

 

 

 

 

KLASA: 363 -02/ 22-01 /13

URBROJ: 2170 -26- 01- 23- 8

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr