SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članak 14. stavka 3. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 14. sjednici održanoj 15. veljače 2023., donosi

ODLUKU

o određivanju osnovice i koeficijenta
za obračun plaće ravnatelja/ice Javne ustanove
Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju koeficijent i osnovica za obračun plaće ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (dalje u tekstu: ravnatelj/ica).

Članak 2.

Plaću ravnatelja/ice čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće ravnatelja/ice iznosi 2,20.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće ravnatelja/ice utvrđuje se u iznosu od 761,36 eura/5.736,50 kuna bruto.*

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec veljaču 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu ožujku 2023. godine.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/1

URBROJ: 2170-34-02-23-161

Bribir, 15. veljače 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*(fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna)

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr