SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 11. stavka 2. alineje 4. i članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18., 125/19., 147/20., 119/22. i 156/22.), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj: 46/11., 6/13. i 63/14.), i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 15. veljače 2023. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da za mrtvozornike na području Općine Vinodolske općine imenuje Danijela Marčinka, dr. med., Hrvoja Sokolića, dr. med. i Daria Đeneša, med. teh.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

3. Zaključak se prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, na daljnje postupanje.

KLASA: 024-02/23-01/1

URBROJ: 2170-34-02-23-162

Bribir, 15. veljače 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr