SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat na 12. sjednici održanoj dana 17. veljače 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

o imenovanju mrtvozornika na području
Općine Punat

I.

Za mrtvozornike na području općine Punat predlažu se:

• Alemka Žic, dr.med.,

• Željan Žic, dr.med.,

• Marinka Tičić, dr.med.,

• Mladen Španjol, dr.med.,

• Karmen Barbiš, dr.med.,

• Ivanka Peranić, mag.med.tech.,

• Martina Juretić, med.sr..

II.

Ovim Zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području općine Punat, KLASA: 021-05/17-01/8, URBROJ: 2142-02-01-17-5 od 24. listopada 2017. godine.

Ovaj Zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

KLASA:024-05/23-01/1

URBROJ:2170-31-01-23-4

U Puntu, 17. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr