SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko - goranske županije” broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), a na osnovi mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, gradonačelnik Grada Opatije donio je

O D L U K U

o dopuni Odluke o pokretanju postupka
Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja
Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Članak 1.

U Odluci o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. („Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 42/22) u članku 6. iza podstavka 14. dodaje se podstavak 15. koji glasi:

„15. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 351-01/21-01/22

URBROJ: 2170-12-03/01-22-16

Opatija, 2. veljače 2023.

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr