SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

21.

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine.

(Dopuna Plana je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Dopunu Plana iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

3. Zadužuje se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije da u roku od 60 dana pripremi dodatnu dopunu sa analizom, rokovima i načinom financiranja specijalizacija.

4. Ovaj Zaključak i Dopuna Plana iz točke 1. objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-14

Rijeka, 16. veljače 2023.

Predsjednik

Marko Boras Mandić

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

DOPUNU PLANA

SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINE

I.

U Planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine, KLASA: 021-04/19-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-84, od 30. svibnja 2019. godine, u točki I. dopunjuju se specijalizacije po zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

DOM ZDRAVLJA

-1 specijalizacija iz medicinske biokemije,

-1 specijalizacija iz oftalmologije i optometrije

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

-1 specijalizacija iz školske i adolescentne medicine,

-1 specijalizacija iz kliničke mikrobiologije s parazitologijom,

-1 specijalizacija iz javnozdravstvene medicine,

-1 specijalizacija iz epidemiologije,

-1 specijalizacija iz psihijatrije

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

-2 specijalizacije iz kardiologije,

-1 specijalizacija iz kliničke radiologije,

-1 specijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije,

-1 specijalizacija iz reumatologije

„INSULA“, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU, RAB

(raniji naziv: Psihijatrijska bolnica Rab-specijalna bolnica za psihijatriju)

-4 specijalizacije iz psihijatrije,

-1 uža specijalizacija iz biologijske psihijatrije,

-1 uža specijalizacija iz alkoholizma i drugih ovisnosti,

-1 uža specijalizacija iz forenzičke psihijatrije,

-1 uža specijalizacije iz dječje psihijatrije

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

-1 specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

-1 uža specijalizacija iz pedijatrijske pulmologije

II.

Dopuna Plana specijalizacija temelji se na potrebama razvoja zdravstvene djelatnosti pojedine ustanove, postojećem broju zdravstvenih radnika pojedinih specijalnosti, njihovom rasporedu i dobnoj strukturi.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-15

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr