SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

22.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o sufinanciranju projekta rekonstrukcije
i dogradnje objekta Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije u Opatiji

Članak 1.

Primorsko-goranska županija će sufinancirati projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

• okvirna vrijednost investicije rekonstrukcije s dogradnjom objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji iznosi 4.114.407,06 eura s PDV-om

• se troškovi projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji planiraju zajednički sufinancirati od strane Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranske županije i Grada Opatije na način:

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu do 3.639.696,55 eura s PDV-om,

- Primorsko-goranska županija u iznosu do 474.710,51 eura s PDV-om,

- Grad Opatija u visini razlike iznosa od 4.114.407,06 eura s PDV-om i konačnog obračuna izvedenih radova/pruženih usluga na rekonstrukciji i dogradnji objekta Doma zdravlja.

• je na kraju 2022. godine od ukupno planiranih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji preostao iznos od 142.636,55 eura koji nije izvorno planiran u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

Članak 3.

Utvrđuje se da će se projekt iz članka 1. ove Odluke financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije po godinama i izvorima kako slijedi:

• u 2023. godini 2.240.872,55 eura na teret izvora 782 – Prenesena sredstva – Prihodi od prodaje ili zamjene financijske imovine

• u 2024. godini 1.873.534,51 eura: 1.398.824,00 eura na teret izvora 782 – Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene financijske imovine i 474.710,51 eura na teret izvora 111 – porezni i ostali prihodi Županije

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-17

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr