SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
236. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
53. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
52. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Cresa
51. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu
50. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu
49. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu
48. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
85. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu
84. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o.
83. Odluka o prijenosu imovine
82. Odluka o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2022.
81. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam
80. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
79. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka” i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
78. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini
77. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini
76. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
75. Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022.
74. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
73. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
72. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
71. Proračun Grada Krka za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
70. II. Izmjene Programa Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2021. godini
69. II. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2021. godinu
68. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
66. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
65. II. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
80. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Malog Lošinja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine
69. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Novi Vinodolski u 2022. godini
68. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu
66. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
65. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
64. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
63. Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2022. godinu
62. Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
70. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
69. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
68. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
40. Prijedlog imenovanja novih članova Nadzornog odbora Loparko d.o.o.
39. Prijedlog imenovanja novih članova Nadzornog odbora Lopar Vrutak d.o.o.
38. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
37. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2020. godinu
36. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lopar
30. Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
79. III. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću 2021. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr